BUREAU VERITAS / PROSINEC 2016
Bureau Veritas Příjemné prožití vánočních svátků
Vám přeje Bureau Veritas
PF 2017
 
Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat náš poslední informační newsletter roku 2016. Zároveň Vám u této příležitosti přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
 
NOVINKY Z LEGISLATIVY
Ohlašovací povinnost:
Agendu vod nutno hlásit již do konce ledna! 
Agenda vod Do 31. ledna 2017 mají ekonomické subjekty povinnost nahlásit údaje pro vodní bilanci příslušnému správci povodí a předat základní údaje znečišťovatele vodoprávnímu úřadu, a pověřenému odbornému subjektu. Tato povinnost vyplývá ze zákona o vodách 254/2001Sb...
 

Více informací

 
NOVINKY Z OBLASTI BOZP, PO a ŽP
Bureau Veritas nově provádí zkoušky těsnosti nádrží
Nádrž Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. má každý, kdo zachází s nebezpečnými látkami povinnost nejméně jednou za 5 let, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí, nádrží nebo prostředku na dopravu určených pro skladování těchto látek (viz § 39 odstavec d)...
 

Více informací

 
SPOLUPRÁCE
Bureau Veritas posiluje své aktivity v oblasti facility managementu
Facility management Bureau Veritas posiluje své aktivity v oblasti facility managementu a zavádí novou službu specializovaných FM konzultantů. Lídr trhu v uvedeném segmentu to oznámil v Praze na  mezinárodní konferenci IFMA CZ s mottem SMART FACILITY MANAGEMENT. Bureau Veritas je zakládajícím členem sekce konzultantů Mezinárodní profesní organizace IFMA...
 

Více informací

 
ÚSPĚCHY ZÁKAZNÍKŮ
TESCO SW mezi prvními získává certifikáty dle nových norem ISO 9001 a 14001 
Tesco SW „Tak jak tomu bylo v minulých letech, i pro letošní rok je naší prioritou systematické zlepšování procesů spojených s dodávkou informačních systémů a komplexních IT služeb našim zákazníkům. Získání certifikátů dle nově vydaných norem (v r. 2016) je pro nás důkazem, že tyto procesy řídíme správně,“ říká RNDr. Jiří Vaněček, MBA, ředitel úseku Integrovaný systém řízení společnosti TESCO SW a.s...
 

Více informací

 
ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ
Beaujolais - setkání u sklenky vína v Žofín Garden 
Beaujolais Bureau Veritas tradičně podpořila neformální setkání přátel vín, které se uskutečnilo 22. listopadu pod záštitou Francouzsko-české obchodní komory. Téměř 400 hostů již třináctého ročníku degustačního večera ochutnalo mladá francouzská a česká vína, opět se soutěžilo o zajímavé ceny. Za Bureau Veritas předal cenu generální ředitel Jakub Kejval...
 

Více informací

 
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Termínová listina kurzů na rok 2017 zveřejněna, naplánujete VČAS své vzdělávání
Termíny S neustálým vývojem nových standardů, zákonů a vyhlášek se snažíme držet krok i v oblasti vzdělávání. 
Vycházíme vstříc našim klientům  - navyšujeme počet školení a také rozšiřujeme naše působení. Např. týdenní prestižní školení IRCA pro vedoucí pracovníky bude nově probíhat v moderním Hotelu Pod Sluncem v Třebízi, zároveň zvyšujeme počet kurzů iRCA na 6x ročně.  
 

Více informací

 
  Metrologie
 
METROLOGIE - ZAJISTĚNÍ METROLOGIE V ORGANIZACÍCH

Termín: 26. ledna 2017, Praha

Kurz je zaměřený na ucelený přehled o metrologii – zabezpečení monitorovacích a měřících zařízení, informace o zákonu č.505/1990 Sb. včetně výkladů pojmů podle TNI 01 0115:2009, znalost požadavků dle ISO 10012:2003 a další...
 

Více informací

  ISO 9001
 
Revize normy ISO 9001 - jste připraveni na zásadní změny?

Termín: 17. ledna 2017, Praha

Revize normy ISO 9001 představuje přínos pro celkový management organizace.Včasným přechodem na novou verzi dáváte současným i potenciálním klientům jasný signál o aktivním a inovativním přístupu k řízení kvality...
 

Více informací

 
 
 
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1589/1
140 00 Praha 4
Česká republika
 
+420 210 088 211
+420 731 611 603
 
mail@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz