BUREAU VERITAS / ŘÍJEN 2016
Bureau Veritas NEWSLETTER 10/2016
Zákon o hospodaření energií | Zákon o veřejných zakázkách
BV
 
Dobrý den,

pozdní léto je již nenávratně pryč, ale Bureau Veritas je stále s Vámi se zajímavými informacemi. I tento měsíc Vám přinášíme aktuální novinky.
 
NEPŘEHLÉDNĚTE - SEMINÁŘ:
Zákon o hospodaření energií - co bude dál s energetickými audity?
Energy Čestným hostem bude pan Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu a pan Michal Vokáč, zástupce ústředního ředitele, Státní energetická inspekce.

Novela Zákona 406/2000, vývoj v oblasti úspor energie, kontrolní činnost SEI , zkušenosti s energetickými audity a certifikací ISO 50…
 

Více informací

 
NOVINKY Z LEGISLATIVY
Nový zákon o veřejných zakázkách: Firmy bez certifikátu ISO mají od října 2016 nižší šance na úspěch v tendrech
Veřejné zakázky „Zadavatel nebude muset hodnotit nabídky jen optikou nejnižší ceny. Nově má za povinnost sledovat také např. dopady na životní prostředí spojené s předmětem zakázky a k tomu stanovit příslušná kritéria dle ISO. Současně může po dodavatelích zakázky požadovat popis, jak budou tato kritéria naplňovat v praxi,“ shrnuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureu Veritas.
 

Více informací

 
BUREAU VERITAS mezi prvními certifikuje podle nové verze ČSN EN ISO 9001:2016
ISO BUREAU VERITAS byla úspěšně akreditována Českým Institutem pro akreditaci (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 : 2016 na provádění certifikačních auditů podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 „Získáním akreditace významně rozšiřujeme  nabízené certifikační služby. V České republice tak mezi prvními nabízíme stávajícím i novým klientům možnost certifikace podle nové normy…,“ upřesňuje Tomáš Máčel, Technický manažer Bureau Veritas. 
 

Více informací

 
NOVINKY Z CELÉHO SVĚTA
ISO/TS 16949:2009 se mění na IATF 16949:2016
Nový vývoj v řízení kvality v automobilovém průmyslu 
IATF 16949:2016 IATF oznámila, že v říjnu 2016 zveřejní nový mezinárodní standard IATF 16949: 2016, který nahradí stávající ISO / TS 16949: 2009. Nový  IATF 16949 : 2016 bude v souladu s nejnovější verzí normy ISO 9001: 2015 a bude plně respektovat její strukturu a požadavky. Tato norma nebude samostatným standardem pro řízení kvality, ale bude zaveden jako doplněk ve spojení s normou ISO 9001: 2015…
 

Více informací

 
SPOLUPRÁCE
Skutečně zdravou jídelnu mají školáci a zaměstnanci firem už v pěti jídelnách 
Skutečně zdravá jídelna Jídelny zapojené do programu plní předem stanovená kritéria, Bureau Veritas kontroluje jejich plnění a jídelny mohou získat bronzový, stříbrný nebo zlatý certifikát. Aktuálně již pět dosáhlo na bronzový certifikát.První je jídelna mezinárodní školy International School of Prague, jež vede divize Fresh & Tasty, člen skupiny Zátiší Group. A vaří tak, jak bychom chtěli, aby se vařilo všude - poctivě, z čerstvých a sezónních potravin, bez náhražek a zbytečných polotovarů...
 

Více informací

 
ÚSPĚCHY ZÁKAZNÍKŮ
Společnost Shell Czech Republic zefektivňuje hospodaření s energií a získala certifikát ISO 50001
Shell „Certifikát je platný pro všechny čerpací stanice v České republice pod správou společnosti Shell Czech Republic a.s. včetně sídla společnosti a jeho primárním cílem je nastavit firemní procesy tak, aby došlo k dalšímu snižování energetické náročnosti. Energie jsou zásadní položkou, ve velkých podnicích tvoří třicet až padesát procent variabilních nákladů…
 

Více informací

 
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
 
  ISO 9001
 
REVIZE NORMY ISO 9001 - JSTE PŘIPRAVENI NA ZÁSADNÍ ZMĚNY?

Termín: 2. listopadu 2016, Praha

Úvod do systému managementu kvality, iImplementace systému. výklad požadavků normy ISO 9001:2015. Zvláštní pozornost je věnována změnám v chápání managementu kvality v důsledku uplatňování procesního přístupu...
 

Více informací

  ISO 20000
 
ISO 20000 - JAK PROVÁDĚT INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU MANAGEMENTU SLUŽEB IT

Termín: 8. - 9. listopadu 2016, Praha

Tento dvoudenní kurz je určen především pro pracovníky řízení IT, manažery systémů řízení, interní auditory a vyšší management, kteří jsou odpovědní za návrh, řízení monitorování a kontrolu systému řízení služeb IT (ITSMS) nebo kteří se podílejí na řízení a rozvoji jednotlivých procesů, které jsou v rámci ITSMS realizovány...
 

Více informací

 
 
 
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1589/1
140 00 Praha 4
Česká republika
 
+420 210 088 211
+420 731 611 603
 
mail@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz