BUREAU VERITAS / ZÁŘÍ 2016
Bureau Veritas NEWSLETTER 09/2016
Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
BV
 
Dobrý den,

babí léto nás vítá a my Vám nabízíme již první podzimní novinky.
 
Rozšiřujeme nabídku školení formou e-learningu
Elearning Nyní k dispozici kurzy o bezpečnosti práce - školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví, kurz bezpečné a defensivní jízdy pro řidiče skupiny B a kurz o požární ochraně.

Více info:
E-mail: petra.runtakova@cz.bureauveritas.com
Tel.: +420 572 551 337
 
NOVINKY Z CELÉHO SVĚTA
Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jste připraveni?
Revize norem Management kvality (ISO 9001) a environmentální management (ISO 14001) jsou považovány za klíčové aspekty řízení organizace. Nové normy lépe vyhovují všem typům organizací v průmyslu, službách a veřejném sektoru. Díky zjednodušenému jazyku a méně direktivním požadavkům…
 

Více informací

 
NOVINKY Z OBLASTI BOZP, PO A ŽP
Za pracovní úraz až čtyřnásobně vyšší odškodné. Nejvíce zranění je ve zpracovatelském průmyslu.
Peníze Zaměstnanci mohou nyní počítat až se čtyřnásobně vyšším odškodněním za pracovní úrazy, týká se to zejména bolestného a náhrady za snížené uplatnění. Největší podíl pracovní úrazovosti (45%) má zpracovatelský průmysl, nejvíce smrtelných úrazů je ve stavebnictví. Metodika nejvyššího soudu ocenila život na 10 milionů korun...
 

Více informací

 
NOVINKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2016
Dýně Ministerstvo zemědělství letos již podvanácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Touto tradiční kampaní chce veřejnosti představit místní biofarmy a výrobce bioproduktů, jejichž nabídka se rok od roku rozšiřuje. Mottem letošního ročníku Září - měsíce biopotravin je „BIO je u nás doma.“
 

Více informací

 
ÚSPĚCHY ZÁKAZNÍKŮ
České dráhy zesilují důraz na bezpečnost práce, potvrdil nový certifikát od Bureau Veritas
ČD České dráhy posilují význam bezpečnosti práce pro své zaměstnance a kladou čím dál větší důraz na prevenci pracovních úrazů, vedle toho systematicky zlepšují také management kvality. Významný tuzemský zaměstnavatel opětovně úspěšně prošel novou certifikací dle norem OHSAS 18001 a ISO 9001...
 

Více informací

 
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
 
  ISO 9001
 
ISO 9001 - INTERNÍ AUDITOR DLE NOVÉ NORMY QMS

Termín: 7. - 8. září 2016, Praha

Kurz je dvoudenní. Program prvního dne je orientován na požadavky normy a jejich aplikaci z pohledu auditora. Program druhého dne je zaměřen na plánování a přípravu auditu, techniku auditu a základní principy komunikace. Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi...
 

Více informací

  IRCA
 
IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) - VEDOUCÍ AUDITOR ISO 9001:2015 SE ZKOUŠKOU

Termín: 10. - 14. října 2016, Praha

Kurz je zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí QMS a procesu auditu. Součástí je řešení případových studií, písemný test a závěrečná zkouška, která je nepovinná (v případě úspěšného absolvování získáte mezinárodní IRCA certifikát)...

 

Více informací

 
 
 
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1589/1
140 00 Praha 4
Česká republika
 
+420 210 088 211
+420 731 611 603
 
mail@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz