BUREAU VERITAS / MAREC 2017
Bureau Veritas NEWSLETTER 3/2017:
Bezpečnosť potravín | FOOD seminár
FOOD seminár
 
Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vám zaslať náš pravidelný mesačný newsletter. Veríme, že toto informačné spravodajstvo bude pre Vás prínosom.
 
NOVINKY V LEGISLATÍVE
Bezpečnosť potravín s novou verziou FSSC
FSSC Certifikácia FSSC je doporučovaná GFSI (Global Food Safety Initiative) a je podporovaná významnými nádnárodnými výrobcami potravín a obchodnými reťazcami. Nová verzia 4 štandardu FSSC 22000 zahŕňa nasledujúce zmeny: vykonávanie neohlásených auditov, zavedenie kritických nezhôd… 
 

Viac informácií

 
ÚSPECHY ZÁKAZNÍKOV
Slovenské elektrárne opäť získali certifikáty manažérstva
Slovenské elektrárne Certifikáty ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001 nanovo udelila Slovenským elektrárňam spoločnosť Bureau Veritas. V oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti práce, patria Slovenské elektrárne opäť medzi najlepšie firmy...
 

Více informací

 
ŠKOLENIA A VZDELAVANIE
 
  FOOD seminár
 
FOOD seminár

Termín: 21. 3. 2017, Bratislava

Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás pozývame na odborný seminár z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva FOOD seminár  - 21.03.2017 (utorok), od 09.00 do 16.00 hod. organizovaný spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., so zaujímavým programom...
 

Viac informácií

  Steve jobs
 
IRCA KURZ VEDÚCICH AUDÍTOROV PRE EXTERNÉ AUDITY PODĽA ISO 9001: 2015

Termín: 27. - 31. 3. 2017, Bratislava

Kurz je zameraný na poskytnutie potrebných vedomostí QMS a procesu auditu, potrebného pre vykonávanie interných a externých auditorov QMS a je nutným predpokladom pre akreditované členstvo v IRCA. Cieľom kurzu je, aby ste porozumeli jednotlivým prvkom managementu kvality podľa normy ISO 9001... 
 

Viac informácií

 
 
 
BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika
 
+421 2 5341 4165
+421 908 794 550
 
anna.kovacova@sk.bureauveritas.com
www.bureauveritas.sk